Слонімскі эпізод “Зніклага свету” Рамана Вішняка

Да Вялікай Айчыннай вайны асноўную частку насельніцтва Слоніма, як і пераважнай большасці іншых гарадоў Беларусі, складалі габрэі. Сёння аб іх прысутнасці ў горадзе нагадваюць разбураемая часам і людзьмі галоўная сінагога побач з цэнтральным кірмашом, некалькі будынкаў былых малітоўных дамоў, ды аднапавярховыя і двухпавярховыя домікі на цэнтральных вуліцах, на якіх яшчэ ў 30-х гадах мінулага стагоддзя прысутнічалі шыльды на польскай ды габрэйскай мовах з назвамі шматлікіх крамаў.

Сёння ў інтэрнэце можна знайсці багата фотаздымкаў, якія выстаўляюць як калекцыянеры, так і нашчадкі слонімскіх габрэяў, цудам уратаваныя ад фашыстоўскай завірухі.
Аднак сярод гэтай безлічы графічных сведкаў мінуўшчыны асабліва вылучаюцца фотаздымкі Рамана Вішняка (Roman Vishniac, 1897-1990), які ў 1930-я гады ў складзе дабрачыннай арганізацыі “Джойнт” здзейсніў чатырохгадовае падарожжа па Усходняй Еўропе з мэтаю збора сродкаў для дапамогі бедных габрэйскім абшчынам. Вынікам працы Вішняка сталі 16000 фотаздымкаў.
На яго фотаздымках самыя простыя габрэі: вучні ешыў, равіны, гандляры і рамеснікі, старыя і маладыя, жанчыны і мужчыны, адлюстравана таксама асяроддзе, у якім яны пражываюць. Дакладней, пражывалі. Гэта вельмі пранікнёныя, публіцыстычныя выявы прадстаўнікоў таго свету, які паглынула полымя Халакосту.
Большасць сваіх фотаздымкаў Вішняк рабіў схаваным пад адзежаю фатаапаратам, пакідаючы вобразы людзей, якія нават не падазравалі, што іх здымаюць. Тых, каго намагаўся “захаваць” Вішняк, адкрыта прапануючы ім сфатаграфавацца, амаль заўсёды адмаўлялі яму ў гэтым. Таму прымяненне “схаванай камеры” яшчэ больш падкрэслівае дакументальны характар твораў Вішняка.


“Я не мог выратваць мой народ, я змог выратваць толькі успаміны пра яго. Схаваны фатаапарат для здымання народа, які не хацеў, каб яго здымалі, можа вам падацца дзіўным. Ці было гэта вар’яцтвам: без канца пераходзіць межы, рызыкуючы кожны раз жыццём? Якім бы не было пытанне – адказ заўсёды адзін і той жа: пабтрэбна было гэта рабіць. Я адчуваў, што свет будзе ахоплены вар’яцкім ценем нацызму і гэта прывядзе да знішчэння народа, што не застанецца ніводнага сведкі, які б змог нагадаць пра трагедыю. Я ведаў, што павінен зрабіць так, каб знікаючы свет не быў сцёрты цалкам”, - узгадваў Раман Вішняк.

На фотаздымках Вішняка мы бачым як самых звычайных жыхароў Слоніма, так і абрысы самога горада, нямога сведкі цяжкай гісторыі людзей, якія яшчэ ня так даўно шпацыравалі яго вуліцамі, каб пазней быць растралянымі ў яго ваколіцах.

ПЕХ Г.И. РАСКОПКИ ДРЕВНЕГО СЛОНИМА.

Раскопкі слонімскага Замчышча (1959)
У 1946 годзе ў Слонім да свайго сябры І. Стаброўскага завітаў ваўкавыскі даследчык Г. Пех, які пры аглядзе ў даваенны час шчыльна забудаванага Замчышча ў вырытай на яго тэрыторыі траншэі на глыбіні каля двух метраў знайшоў некалькі фрагментаў сярэднявечнай керамікі і кавалак шклянога бранзалета жоўтага колеру. Знойдзеныя прадметы сталі падставаю для правядзення на Замчышчы архелагічных раскопак у 1959 годзе, у выніку якіх быў лакалізаваны гістарычны цэнтр Слоніма. Па выніках раскопак у 1966 годзе з’явіўся невялікі артыкул Г. Пеха.

Пех Г.И. Раскопки древнего Слонима // Древности Белоруссии. Минск, 1966. С. 276-279.
(с. 276) Слоним (летописный Вослоним, Услоним) – районный центр Гродненской области, расположен на берегах реки Щары – левом притоке Немана. Местность, в которой возник Слоним, была заселена славянским племенем дреговичей.
В начале второй половины ХІІІ века Ипатьевская летопись упоминает о Слониме во время походов галицкого князя Даниила Романовича, когда он освобождает ряд русских городов, подпавших к этому времени под власть князя Миндовга.
В 1252 году Слоним, вместе с Волковыском, был включен в состав владений Галицко-Волынской Руси. В 1254/55 гг. на основании Холмского договора эти города принадлежали Роману Данииловичу – сыну Даниила Романовича. Когда часть русских земель в 1281 г. отошла к Литве, Слоним как видно из летописи, еще составлял удел «князя Вослонимского» - Василько Романовича. Это был, по-видимому, последний из русских князей, владевший Слонимом. В конце ХІІІ в. город оказался под властью Литвы вместе с Волковыском, Гродно и Новогрудком. Летописные сведения о Слониме крайне незначительны. Чтобы решить вопрос о происхождении города, а также представить его быт и культуру, необходимо было провести археологические работы на его территории.
В 1946 году при осмотре разрушенного во время войны района города, где находится “Замчище”, автору настоящего сообщения удалось обнаружить в профиле вырытой траншеи обломок ложновитого стеклянно браслета и несколько фрагментов типичной древнерусской керамики. В 1959 году на этой возвышенности, где по свидетельтву польских хроник располагался средневековый укрепленный замок, построенный (1520) королевским наместником Иоанном Радзивиллом, был заложен раскоп в 64 кв. м. Раскоп в процессе работ пришлось сократить до 48 кв.м., ибо мощность культурного слоя достигала 5 метров.
При раскопках были найдены предметы хозяйственной деятельности, типичные для населения древнерусских городов (с. 277) ХІІ-ХІІІ вв. Прекрасная сохранность дерева, благодаря влажной почве, дала возможность определить в толще культурных слоев остатки многих построек, относящихся к различным историческим периодам. Основным типом жилой постройки являлся небольшой срубный дом, характерный для древнерусских городов лесной полосы. Одно жилище было разделено внутри перегородкой на две части в имело в углу печь, сложенную из валунных камней. Все постройки рублены «в обло" из сосны или дуба. На настилы и тын употребляли другие породы дерева - березу и осину. Возле жилищ находились хозяйственные постройки.
Обнаруженные, жилища-мастерские принадлежали челяди и ремесленникам. Основную массу ремесленников составляли кожевники - сапожники, о чем говорят найденные в большом количестве обрезки кожи, представляющие собой отходы сапожного ремесла. Есть целые башмаки, орнаментированные вышивкой и кожаные поршни.
Хорошо сохранились деревянные изделия, среди которых имеются детали ткацкого стана, 4 веретена, 2 вилки для кудели, 4 колотушки для льна, причем одна из них с опознавательным знаком в виде прочерченного креста. Местные резчики изготовляли также столовую посуду. Обнаружены ковш, кубок, обломки чашки, тарелки, ложка, изготовленные из березы.
В слоях пожарища найдены обгоревшие предметы: клепки от ушата, заготовка для черпака, а также детские игрушки – лук и рукоять меча, аналогичная найденной при раскопках древнего Гродно.
Г.Пех
Керамика гончарная типично древнерусская. Сосуды коричневато-красного цвета с округлыми плечиками имеют примесь дресвы, которая заметно выступает на днищах. Венчики отогнуты наружу, в некоторых случаях профилированы и имеют бороздки. Среди сосудов преобладают обыкновенные горшки с линейным орнаментом. Волнистый орнамент на сосудах встречается редко, а еще реже - резной орнамент в "ёлочку" и с наколами. С карнизиком найден только один экземпляр керамики. Украшен он грубой насечкой елочного типа.
Наряду с деревообделочным существовало и костерезное ремесло, Представлено оно многочисленными заготовками и отходами производства. (с. 278) Найдены готовые костяные изделия – накладки, украшенные линейным и циркульным орнаментом, шахматная фигура в виде жолудя, игральная косточка с «глазками», застежка к одежде и пр.
Найденные в различных слоях железные шлаки и крицы свидетельствуют о существовании железоделательного ремесла. Из готовых железных изделий назовем ножи, шарнирные ножницы, кресало для высекания огня, рыболовную острогу, дроволазный шип, различные шилья, гвозди и пр.
Местные мастера занимались обработкой цветных металлов. Встречена двухчастная литейная формочка. Изготовленная из плотного известняка, она служила для отливки 3-х звеньев цепочки в форме восьмерок. Найден фрагмент оловянного створчатого браслета-наруча с ложнозерненым узором. С ювелирным местным производством, вероятно, связаны находки крупного оплавленного в огне куска свинца и небольшие кусочки тонкого листового золота. Предметы из цветных металлов представлены обломком ленточного медного браслета, бронзовым браслетом из полукруглого дрота, украшенного косой насечкой, медным щитком от серьги в форме полумесяца.
Среди остатков хлевов в слое навоза весьма хорошо сохранились кусок редкосвязанной шерстяной ткани (шаль), овечья шерсть, птичьи перья и скорлупа яиц. На редкость хорошо сохранились зерна проса, семена льна, траста, солома, камыш, листья, жолуди, косточки вишни и оливы. В большом количестве найдены семена конских бобов и лесных орехов. Обнаружена также обугленная рожь с примесью гороха.
Многообразные предметы ремесла и быта проливают свет на хозяйственную деятельность горожан. Кроме занятия разнообразным отраслями ремесленного производства, местное население занималось сельским хозяйством, охотой и рыбной ловлей. Собрано огромное количество костей и рогов диких животных, а также костей и чешуи рыб, причем особенно много встречено резцов и челюстей бобра.
Найдены импортные вещи, свидетельствующие о торговых связях Слонима с древнерусскими городами и зарубежными странами. (с. 279) К их числу относятся овручские красношиферные пряслица, белее 100 обломков равноцветных стеклянных браслетов и бус, 5 трубчатых навесных замков, из которых 3 оказались обмедненными и украшенными орнаментом в виде змейки или зубчиков. Встречены единичные обломки белоглиняной посуда с двухсторонней поливой зеленого и коричневого цвета. К привозным предметам надо отнести бронзовую фибулу с раструбовидными концами, куски янтаря и цветные металлы.
Особенный интерес вызывает небольшой обломок тонкостенного стеклянного сосуда. Он окрашен изнутри горизонтальными полосками розового и голубого цветов и имеет золотую роспись на арабском языке. Из нескольких слов В.А. Крачковская (Эрмитаж) прочла два: "С-алим ... учёный".

Несмотря на то, что раскопками вскрыта незначительная площадь, в Слониме обнаружены материалы представляющие большую научную ценность. Можно утверждать, что в ХІІ веке Слонам был одним из богатых и цветущих городов Понеманья. Возник он, по-видимому, на месте поселения, которое существовало в ХI веке, а может быть и несколько ранее. Следует отметить сходство материальной культуры Слонима и других городов "Черной Руси" - Гродно, Волковыска, Новогрудка.